Thông báo đăng ký các doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc thực hiện Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Ngày đăng: 27/10/2021 Lượt xem 3626
Theo hướng dẫn tại công hàm số 353 ngày 27/09/2021 của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc thực hiện, đáp ứng các thủ tục, quy định đối với quản lý chất lượng nông sản nhập khẩu của thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248 có hiệu lực từ 01/01/2022, danh sách những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Trung Quốc được nêu tại phụ lục 1 của công hàm này phải được gửi cho Cục An toàn thực phẩm, Tổng Cục Hải quan trước ngày 31/10/2021. 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký nhanh, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đăng ký, khai báo trực tiếp (bằng tiếng Anh) theo đường link: https://forms.gle/eXSVbj4TKurpSdvR6

Hoặc sử dụng mã QR sau:

 

Thời hạn cuối cùng đăng ký trực tuyến tại đường link này là 14 giờ, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Thứ Sáu).

Tin liên quan

123movies