Thông báo mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Đài Loan

Ngày đăng: 15/08/2023 Lượt xem 844
Ngày 15/8/2023, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) ra thông báo về việc Đài Loan thay đổi mẫu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (KDTV).
Tại mẫu mới, tiêu đề và con dấu của Cơ quan có thẩm quyền thay đổi từ Cục Phòng dịch và Kiểm dịch động thực vật Đài Loan (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine_BAPHIQ), Ủy Ban Nông nghiệp Đài Loan (Council of Agriculture-COA) thành Tổng cục Phòng dịch và Kiểm dịch động thực vật Đài Loan (Animal and Plant Health Inspection Agency-APHIA), Bộ Nông nghiệp Đài Loan (Ministry of Agriculture). 
Mẫu Giấy chứng nhận KDTV mới được in trên giấy thường, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/01/2024, cả hai mẫu giấy cũ và mới đều được sử dụng.

Thông tin chi tiết tham khẩu tại công văn số 2071/BVTV-KD ngày 15/8/2023 thông báo mẫu Giấy chứng nhận KDTV mới của Đài Loan.

1. Nội dung công văn số 2071/BVTV-KD ngày 15/8/2023
2. Mẫu giấy Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Đài Loan

Tin liên quan

123movies