Họi nghị Kiểm dịch thực vật Việt - Trung năm 2016

Ngày đăng: 03/06/2016 Lượt xem 3154

 

       Hai bên đã thống nhất đánh giá kết quả công tác hợp tác giám sát ruồi đục quả khu vực biên giới Việt - Trung thực sự có ý nghĩa. Đồng thời thống nhất sẽ chỉnh sửa, bổ sung quyển Atlas về thành phần loài ruồi đục quả đã hợp tác giám sát tại khu vực biên giới Việt - Trung (2009-2012). Trên cơ sở đó, hai bên đồng ý tiếp tục hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Phòng Giám định trọng điểm về kiểm dịch thực vật (Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc) với Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật (Cục Bảo vệ thực vật, Việt Nam). Phía Trung Quốc sẽ dự thảo kế hoạch hợp tác (2016-2020) và thống nhất với Việt Nam để cùng nhau thực hiện.

 

 

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng                                          Ông Vương Kế Vĩ, Phó Cục trưởng Cục kiểm nghiệm kiểm

Cục Bảo vệ thực vật phát biểu                                             dịch xuất nhập cảnh Quảng Tây phát biểu

       

           Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy việc cấp phép nhập khẩu đối với quả măng cụt tươi của Việt Nam vào Trung Quốc, hai bên đã tiến hành thảo luận dự thảo Nghị định thư “Về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả măng cụt tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc”.

 

          Hai bên cũng đồng ý tích cực thảo luận và đi đến thống nhất tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kiểm dịch thực vật đối với cây cảnh xuất khẩu, quá cảnh từ Việt Nam sang Quảng Tây, Trung Quốc.

          

          Cũng trong khuôn khổ đợt làm việc này, đoàn cũng đã đi thăm và làm việc tại Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng I và Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, vườn vải tại tỉnh Hải Dương.

 

  Hai bên chụp ảnh kỷ niệm sau lễ ký kết                        Đón đoàn Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)

Tin liên quan