Danh sách các tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (cập nhật đến tháng 02/2023)

Ngày đăng: 20/02/2023 Lượt xem 1439
Cục Bảo vệ thực vật cập nhật danh sách các tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón như sau:
1. Danh sách các tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
2. Danh sách các tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón 

Tin liên quan

123movies