Nghị định số 130/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

Ngày đăng: 10/01/2023 Lượt xem 1734
Ngày 31/12/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Nghị định số 130/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. Trong đó, tại Điều 1 của Nghị định có sửa đổi, bổ sung:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:“2. Thông tin về chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón được thể hiện tại Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện buôn bán phân bón hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt.”.
2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 14.
3. Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 16.
4. Thay thế Mẫu số 07, Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghịđịnh số 84/2019/NĐ-CP bằng Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghịđịnh này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies