Nghị định số 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày đăng: 21/09/2022 Lượt xem 1697

Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.
Theo đó, thông tin danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức bao gồm:

(1) Danh tính điện tử công dân Việt Nam, gồm:

- Thông tin cá nhân:

+ Số định danh cá nhân;

+ Họ, chữ đệm và tên;

+ Ngày, tháng, năm sinh;

+ Giới tính.

- Thông tin sinh trắc học:

+ Ảnh chân dung;

+ Vân tay.

(2) Danh tính điện tử người nước ngoài, gồm:

- Thông tin cá nhân:

+ Số định danh của người nước ngoài;

+ Họ, chữ đệm và tên;

+ Ngày, tháng, năm sinh;

+ Giới tính;

+ Quốc tịch;

+ Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

- Thông tin sinh trắc học:

+ Ảnh chân dung;

+ Vân tay.

(3) Danh tính điện tử tổ chức, gồm:

- Mã định danh điện tử của tổ chức.

- Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có).

- Ngày, tháng, năm thành lập.

- Địa chỉ trụ sở chính.

- Số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Chi tiết nội dung Nghị định 59/2022/NĐ-CP tại đây.


Tin liên quan

123movies