Các nhà khoa học phát hiện được chu trình truyền tín hiệu của phân tử receptor trong hệ miễn dịch thực vật

Ngày đăng: 22/02/2016 Lượt xem 12873

 

          Năm 1994, Giáo Sư Jonathan Jones và cộng sự của Ông tại TSL đã xác định được gen Cf-9, một gen có trong cà chua mã hóa protein có tên khoa học là receptor-like protein. Protein này liên quan đến tính kháng bệnh đối với một chủng nòi (strain) đặc biệt gây bệnh trên là của nấm Cladosporium fulvum mà người ta thường gọi với thuật ngữ tiếng Anh là “tomato leaf mold fungus”. Những phân tử receptor-like proteinscùng với receptor kinases là hai nhân tố chính của phân tử receptors trong hệ miễn dịch thực vật được tìm thấy trên bề mặt của tế bào. Không giống với phân tử receptor kinases, phân tử receptor-like proteinskhông có domain mang tính chất truyền tín hiệu ở bên trong tế bào. Do vậy nó trở thành một câu hỏi rất lâu cho đến hiện nay là làm thế nào những phân tử receptor-like proteins có thể kích hoạt dòng thác tín hiệu bên trong tế bào.

 

    Nhóm nghiên cứu của TSL đã sử dụng kỹ thuật theo dõi hình ảnh tế bào sống, kỹ thuật làm câm gen và kỹ thuật coimmunoprecipitation (đồng ngưng tụ chất miễn dịch) để cung cấp trực tiếp sự kiện diễn ra của tương tác giữa Cf-4, một phân tử receptor-like protein, và BAK1/SERK3, một phân tử co-receptor kinase, từ đó, họ trả lời câu hỏi từ trước đến nay là cơ chế khởi động Cf-4 kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cây cà chua giúp cây tự bảo vệ trước sự xâm nhiễm của pathogen.

 

Xem chi tiết TSL website.

 

Nguồn: Postma JLiebrand TWBi GEvrard ABye RRMbengue MKuhn HJoosten MHRobatzek S. 2016. Avr4 promotes Cf-4 receptor-like protein association with the BAK1/SERK3 receptor-like kinase to initiate receptor endocytosis and plant immunity. New Phytol. 2016 Jan 14. doi: 10.1111/nph.13802. [Epub ahead of print]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26765243

Tin liên quan

123movies