Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật quản lý lúa cỏ (lúa ma)

Ngày đăng: 09/08/2022 Lượt xem 2092
Để thống nhất biện pháp chỉ đạo phòng chống lúa cỏ, Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn biện pháp quản lý lúa cỏ tổng hợp và phương pháp điều tra, thống kê diện tích nhiễm để các địa phương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng phòng chống lúa cỏ, giảm thiệt hại cho người nông dân. Nội dung chi tiết tại công văn số: 2213/BVTV-TV ngày 8/8/2022

Tin liên quan

123movies