Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng phải kiểm soát của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng: 22/12/2017 Lượt xem 3826
Cục Bảo vệ hoàn thành Dự thảo 1 Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng phải kiểm soát của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cục mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung Dự thảo 1

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 04/05/2015.

Cục Bảo vệ thực vật (Phòng Kiểm dịch thực vật),

149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 5331033 ; 043 8518192

Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn hoặc lesonhappd@yahoo.com

Tin liên quan

123movies