Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)

Ngày đăng: 22/12/2017 Lượt xem 3779
Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ- UBTVQH/QH 13 ngày 13/7/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3086/QĐ- BNN-PC ngày 04/8/2015 về ban hành kế hoạch của Bộ Nông nghiệp & PTNT việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi). Để triển khai thực hiện kế hoạch này, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn hướng dẫn số 1651/BVTV-TTra ngày 17/8/2015.

1. Nội dung công văn số 1651/BVTV-TTra ngày 17/8/2015 của Cục 

2. Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

3. Quyết định số 3086/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tin liên quan

123movies