Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng: 15/03/2023 Lượt xem 1038

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan cho ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1. Văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ:

Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và PTNT
Địa chỉ: số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.3851.8192
Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn

2. Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày đăng
3. Văn bản dự thảo góp ý tải về tại đây.

Tin liên quan

123movies