Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Ngày đăng: 30/07/2019 Lượt xem 5613
Thực hiện kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2019, Cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)Dự thảo QCVN về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt. Để sớm hoàn thiện Dự thảo Thông tư và Dự thảo QCVN trình Bộ, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị và mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với các nội dung trong Dự thảo, trong đó đặc biệt là các nội dung quy định về các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt; giá trị giới hạn của các thông số; phương pháp xác định giá trị các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt; cách tổ chức, thực hiện.


Ý kiến đóng góp bằng văn bản (nêu rõ lý do và kèm các tài liệu, số liệu chứng minh (nếu có) hoặc sửa trực tiếp trên dự thảo gửi về Cục Bảo vệ thực vật theo địa chỉ Phòng Quản lý phân bón - Cục Bảo vệ thực vật -149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội và qua thư điện tử (qlpb.bvtv@mard.gov.vn) trước ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Tin liên quan

123movies