Thông báo ý kiến kết luận của Cục trưởng Hoàng Trung tại cuộc họp giao ban tuần (từ ngày 09/1/2016-13/1/2016)

Ngày đăng: 01/01/2017 Lượt xem 5381
Ngày 09/1/2016, Cục trưởng Hoàng Trung đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần đánh giá kết quả giải quyết công việc trong tuần và triển khai công việc trọng tâm trong thời gian tới

Link tải nội dung chi tiết

Tin liên quan

123movies