Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại của Úc đối với bưởi tươi nhập khẩu từ Việt Nam

Ngày đăng: 03/05/2024 Lượt xem 214
Ngày 30/04/2024, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc đã ban hành Thông báo số G/SPS/N/AUS/588 về dự thảo báo cáo yêu cầu nhập khẩu đối với quả bươi tươi từ Việt Nam.

Theo đó, quả bưởi tươi được sản xuất từ Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học dưới đây:

1. Trái bưởi tươi của Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu các biện pháp quản lý rủi ro an toàn sinh học đối với 19 loài sinh vật gây hại, bao gồm: (1) rầy cam quýt châu Á (Diaphorina citri), (2) nhện giả (Brevipalpus phoenicis), (3) ruồi đục quả khế (Bactrocera carambolae), (4) ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), (5) ruồi đục quả phương Đông (Bactrocera dorsalis), (6) ruồi đục quả đào (Bactrocera zonata), (7) ruồi dưa (Zeugodacus cucurbitae), (8) ruồi đục quả bí ngô (Zeugodacus tau), (9) rệp sáp bột ca cao (Exallomochlus hispidus), (10) rệp sáp bột cà phê (Planococcus lilacinus), (11) rệp sáp (Rastrococcus pentagona), (12) rệp sáp (Parlatoria cinerea), (13) rệp sáp vẩy da giáp (Parlatoria ziziphi), (14) rệp sáp vảy dâu tằm (Pseudaulacaspis pentagona), (15) nhện đỏ cam quýt (Panonychus citri), (16) nhện Kanzawa (Tetranychus kanzawai), (17) bọ trĩ ớt (Scirtothrips dorsalis), (18) bọ trĩ hành (Thrips tabaci); (19) vi khuẩn bệnh thối nhũn trên cây có múi (Xanthomonas citri subsp. citri).

2. Các biện pháp nhằm giảm nguy cơ các loài sâu bệnh gây hại, cụ thể:

- Đối với các loài rầy: vùng trồng, cơ sở đóng gói hoặc địa điểm sản xuất phải không nhiễm dịch hại; phải có phương pháp tiếp cận hệ thống có hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro do loài rầy này gây ra trên quả bưởi và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; có biện pháp xử lý quả bưởi tươi để chống rầy, khử trùng bằng methyl bromide;

- Đối với các loài ruồi: vùng trồng, cơ sở đóng gói hoặc địa điểm sản xuất phải không nhiễm dịch hại; có biện pháp xử lý quả bưởi tươi để chống ruồi đục quả như chiếu xạ;

- Đối với các loài nhện giả, rệp sáp, côn trùng có vảy, nhện đỏ và bọ trĩ: yêu cầu kiểm tra trực quan trước khi xuất khẩu và nếu phát hiện phải có biện pháp khắc phục;

- Đối với bệnh thối nhũn trên cây có múi: phải có phương pháp tiếp cận hệ thống có hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh gây ra trên quả bưởi và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Chi tiết bản dự thảo bằng tiếng Anh và các thông tin liên quan, xin vui lòng truy cập trang web: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/policy/risk-analysis/plant/pomelo-from-vietnam.

Các ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ dưới đây hoặc qua văn phòng SPS Việt Nam hoặc gửi về Cục BVTV theo địa chỉ email: htqt.bvtv@mard.gov.vn trước ngày 14/06/2024

The Australian SPS Notification Authority
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
Australia
E-mail: SPS.Contact@aff.gov.au

Tin liên quan

123movies