Lấy ý kiến góp ý Thông tư ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại

Ngày đăng: 22/05/2014 Lượt xem 8839

Để tổ chức thực thi Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng Dự thảo thông tư ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại theo qui định tại Khoản 4, Điều 27 của Luật này.  Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan kiểm dịch thực vật trong cả nước cho bản dự thảo lần thứ 5. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ dưới đây, trước ngày 15/07/2014.

 

Phòng Kiểm dịch thực vật,
Cục Bảo vệ thực vật
149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn

 

 

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát

Phụ lục 1: Mẫu báo cáo Phân tích nguy cơ dịch hại (PRA)

Phụ lục 2: Mẫu thông tin yêu cầu cung cấp thực hiện PRA

Phụ lục 3: Mẫu thông tin yêu cầu cung cấp thực hiện PRA đối với nhập khẩu tác nhân phòng trừ sinh học

Phụ lục 4: Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Qui trình phân tích nguy cơ dịch hại

 

Tin liên quan

123movies