Hội thảo: “Giải pháp sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả trong sản xuất cà phê bền vững khu vực Tây Nguyên”

Ngày đăng: 13/06/2019 Lượt xem 2869
Tham dự Hội thảo có Đại diện Chi cục Trồng trọt và BVTV của 5 tỉnh Tây Nguyên, UBND một số huyện ở Lâm Đồng, Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, các Hiệp hội, công ty thu mua cà phê Quốc tế (JDE, ACOM, SMS, …), các công ty sản xuất, kinh doanh phân bón vật trên địa bàn Tây Nguyên, bà con nông dân trồng cà phê, cơ quan báo chí và các tổ chức cá nhân liên quan. Mục đích của Hội thảo là đểđánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp giúp người trồng cà phê khu vực Tây Nguyên sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả theo hướng phát triển bền vững.

 

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận về “Thực trạng quản lý, sản xuất, sử dụng phân bón và chương trình phát triển phân bón hữu cơ” của Cục Bảo vệ thực vật, “Dinh dưỡng cho cây cà phê dựa trên các kết quả phân tích đất và giải pháp cân bằng dinh dưỡng” của Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, “Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu bón phân hợp lý: sáng kiến từ khối tư” của IDH và nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự về thực trạng canh tác cà phê ở Tây Nguyên.

 
 
Các báo cáo cho thấy thực trạng ở nhiều hộ trồng cà phê, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, bà con nông dân vẫn chưa áp dụng các mô hình canh tác bền vững, sử dụng phân bón chưa cân đối, bón phân chưa đúng kỹ thuật, chưa biết cách xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón, một số hộ vẫn duy trì tập quán sử dụng chất thải hữu cơ chưa qua xử lý làm phân bón và do vậy cần phải phân tích, đánh giá tính chất đất trồng cà phê để đưa ra hướng dẫn sử dụng phân bón và tạo cơ sở dữ liệu để xây dựng các phần mềm hướng dẫn sử dụng phân bón; cần tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, chuyên giao quy trình sản xuất phân bón hữu cơ tại chỗ; xây dựng các mô hình canh tác cà phê bền vững trên cơ sở sử dụng cân đối, hiệu quả giữa phân bón vô cơ và hữu cơ, giữa các nguyên tô dinh dưỡng đa, trung, vi lượng. Tại Hội thảo, Cục Bảo vệ thực vật và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững IDH cũng đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động Nhóm phân bón giai đoạn 2019-2020 với nhiều nội dung hoạt động trong đó có hoạt động xây dựng và ứng dụng phần mềm tra cứu phân bón, tổ chức tập huấn, hội thảo, xây dựng mô hình trình diễn để nâng cao nhận thức của người nông dân về sử dụng phân bón hữu cơ.

 

Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương kết luận tại Hội nghị, việc bón phân cân đối cho cà phê đã được triển thực hiện nhiều năm qua, không phải là vấn đề mới nhưng qua Hội thảo cho thấy đây vẫn là chủ đề thiết thực, phải tiếp tục cần có sự quan tâm, vào cuộc của của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, các doanh nghiệp để giúp các hộ trồng cà phê tiếp cận với các mô hình canh tác tiến bộ; cần phải phát triển chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các hộ trồng cà phê với các nhà cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào và các công ty thu mua cà phê đầu ra cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương, các cơ quan chuyên môn có liên quan để giúp các hộ trồng cà phê ở Tây Nguyên sản xuất cà phê vừa có chất lượng đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu thị trường vừa bảo vệ tài nguyên đất để phát triển một cách hiệu quả, bền vững.

Tin liên quan

123movies