Hội thảo tổng kết dự án xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hoá chất thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Việt Nam

Ngày đăng: 06/05/2014 Lượt xem 3533

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng phát biểu khai mạc

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), ngày 29/04/2014, tại Khách sạn Prestige, Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo: “Tổng kết dự án xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hoá chất thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Việt Nam (POP) – GCP/VIE/040/GFF”. Đến dự hội thảo gồm có ngài Jongha Bae - Trưởng đại diện văn phòng FAO tại Việt Nam, đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Bảo vệ thực vật  và hơn 20 đại biểu đến từ các chi cục tỉnh thành trong cả nước. PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã có bài phát biểu khai mạc hội thảo. Các đại biểu đã được nghe bốn báo cáo trình bày kết quả hoạt động dự án từ năm 2010-2013. Cho đến nay, dự án đã hoàn thành việcxây dựng chiến lược truyền thông về thuốc BVTV; Xây dựng hướng dẫn quản lý vỏ bao bì thuốc BVTV;Đề xuất định hướng giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch do dịch hại;Xây dựng khung đào tạo nhằm giảm thiểu rủi ro do thuốc BVTV;Nghiên cứu thực trạng vòng đời của thuốc BVTV và đề xuất giải pháp quản lý thuốc theo vòng đời ở Việt Nam và tập huấn về sử dụng hệ thống quản lý thuốc BVTV tồn kho (PSMS).

Tin liên quan

123movies