Hội nghị Trao đổi công tác hợp tác giám sát ruồi đục quả khu vực biên giới Trung Quốc – Việt năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019 Lượt xem 2430
Hội nghị trao đổi về kết quả công tác hợp tác giám sát ruồi đục quả tại khu vực biên giới giữa Lào Cai, Hà Giang và Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) năm 2017-2018, đồng thời bàn kế hoạch triển khai công tác giám sát ruồi đục quả năm 2019. Hai bên cũng tiến hành giao lưu, trao đổi kỹ thuật giám định ruồi đục quả trong bầu không khí chân thành và hữu nghị.

Hai bên đánh giá cao kết quả công tác giám sát ruồi đục quả đã đạt được trong 2 năm qua, đồng thời nhất trí tiếp tục triển khai công tác giám sát ruồi đục quả, thực hiện hiện tốt những thỏa thuận về kiểm dịch thực vật mà hai bên đã ký kết, đặc biệt là “Biên bản ghi nhớ về Thiết lập cơ chế ngăn chặn và kiểm soát sâu bệnh thực vật tại khu vực biên giới” do Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký vào tháng 4/2019.Hai bên thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác giám sát ruồi đục quả khu vực biên giới Trung – Việt năm 2020 tại Việt Nam.

Tin liên quan