Phát hiện ra bộ gen về sự cộng sinh giữa nấm và thực vật

Ngày đăng: 21/03/2016 Lượt xem 10732
 

 

Mặc dù đã được nghiên cứu qua  nhiều thập kỷ, rất nhiều các gen cần thiết để hình thành mối quan hệ này vẫn còn khó nắm bắt. Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Boyce Thompson (BTI) đã phát hiện ra các gen mà thực vật sử dụng để hình thành mối quan hệ cộng sinh với nấm.

 

Với các trình tự hệ gen được biết rộng rãi hiện nay, các nhà nghiên cứu đã có thể so sánh 50 bộ gen thực vật để xác định 138 gen được chia sẻ độc quyền bởi những loại thực vật có khả năng cộng sinh AM. Armando Bravo, một nhà khoa học của BTI đã làm việc với nhà phân tích tin sinh học Thomas York để so sánh các trình tự bộ gen của 34 loài thực vật có thể hình thành sự cộng sinh với 16 thực vật không thể cộng sinh. Sau đó, họ chọn ra những gen chỉ được tìm thấy trong cây có hình hình thức cộng sinh AM và đến có được 138 gen. 15 gen trong số này đã được biết đóng vai trò trong cộng sinh AM và Bravo đã kiểm tra tính chính xác của 7 trong số những gen chưa biết trong nhóm bằng cách trồng đậu barrel medic có các đột biến ở các gen này và kiểm tra khả năng tạo sự cộng sinh thành công của chúng. Đột biến trong 6 gen của các gen này dẫn đến một sự tương tác bị lỗi.

 

Hầu như tất cả các loại cây trồng lương thực tạo ra hình thức cộng sinh AM và tối ưu hóa sự tương tác này thông qua nhân giống cây trồng có thể cải thiện năng suất và làm giảm nhu cầu phân bón.

 

 

 

Theo Agbiotech.

 

Tin liên quan

123movies