Xây dựng mô hình tổ, đội dịch vụ bảo vệ thực vật tại các doanh nghiệp

Ngày đăng: 28/04/2017 Lượt xem 4592

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục BVTV đã cử tổ công tác xuống địa phương rà soát, tìm hiểu thông tin để xây dựng đề án thành lập các tổ, đội dịch vụ BVTV tại doanh nghiệp.

Tổ công tác cũng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp (thuận lợi và khó khăn) từ các doanh nghiệp nhằm xây dựng mô hình hiệu quả trong thời gian tới.

Trao đổi thông tin với doanh nghiệp chè

                                               Trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh chè

                                                              Làm việc với Chi cục BVTV tỉnh

                                                           Gặp gỡ đại diện các tổ, đội dịch vụ BVTV

                                                          Gặp gỡ đại diện các tổ, đội dịch vụ BVTV

Tin liên quan

123movies