Danh sách các phòng thử nghiệm chỉ định thuộc Cục Bảo vệ thực vật (Cập nhật ngày 10/9/2021)

Ngày đăng: 14/09/2021 Lượt xem 5151

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM CHỈ ĐỊNH

THUỘC CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Cập nhật đến 10/9/2021STT

Tên tổ chức

Lĩnh vực chỉ định

Thời gian cấp lần đầu

Hiệu lực chỉ định

Quyết định chỉ định

1.            

Công ty TNHH Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Phân bón

28/12/2020

11/5/2022

Số 1621/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

2.            

Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Phân bón + CL thuốc BVTV

25/01/2021

10/10/2022

Số 1620/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

3.            

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia

Phân bón

9/2/2021

26/02/2022

Số 1602/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

4.            

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC

Phân bón

25/3/2021

20/4/2022

Số 1601/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

5.            

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC-HCM

Phân bón

7/1/2021

20/4/2022

Số 1604/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

6.            

Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert

Phân bón

31/3/2021

13/4/2022

Số 1605/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

7.            

Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC

Phân bón

31/3/2021

29/5/2022

Số 1619/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

8.            

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai

Phân bón

31/3/2021

21/5/2024

Số 597/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

9.            

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

Phân bón

25/3/2021

28/02/2022

Số 1606/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

10.        

Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)

CL thuốc BVTV

10/9/2020

30/9/2021

Số 1789/QĐ-BVTV-KH ngày 10/9/2020

11.        

Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận Nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Phân bón

19/12/2018

19/12/2021

Số 1616/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

12.        

Trung tâm phân tích và giám định chất lượng hàng hóa Vinacert (VAIQ)

Phân bón + CL thuốc BVTV

9/8/2019

15/4/2022

Số 1603/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

13.        

 Viện Năng suất Chất lượng Deming

Phân bón + CL thuốc BVTV

31/3/2020

11/5/2022

Số 1618/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

14.        

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng

Phân bón

5/12/2019

1/8/2022

Số 3432/QĐ-BVTV-KH ngày 05/12/2019

15.        

Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Cần Thơ

Phân bón

17/3/2020

20/8/2022

Số 1613/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

16.        

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert

Phân bón

20/11/2018

11/9/2022

Số 1622/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

17.        

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest1)

Phân bón

10/1/2019

3/10/2022

Số 1615/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

18.        

Trung tâm chứng nhận sự phù hợp Quacert

CL thuốc BVTV

15/10/2019

3/10/2022

Số 2810/QĐ-BVTV-KH

15/10/2019

19.        

Công ty Cổ phần thuốc BVTV Phú Nông

CL thuốc BVTV

17/7/2020

4/11/2022

Số 1410/QĐ-BVTV-KH ngày 17/7/2020

20.        

Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia

Phân bón

24/7/2019

13/11/2022

Số 1617/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

21.        

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

Phân bón + CL thuốc BVTV

20/5/2019

27/2/2023

Số 1607/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

22.        

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai

Phân bón

4/4/2019

28/2/2023

Số 702/QĐ-BVTV-KH

 ngày 21/4/2020

23.        

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

Phân bón + CL thuốc BVTV

29/8/2019

14/6/2023

Số 1609/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

24.        

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

Phân bón

14/6/2019

15/6/2023

Số 704/QĐ-BVTV-KH

ngày 21/4/2020

25.        

Công ty Cổ phần Long Hiệp

CL thuốc BVTV

6/3/2019

3/8/2023

Số 515/QĐ-BVTV-KH

ngày 06/3/2019

26.        

Trung tâm phân tích và Dịch vụ Khoa học công nghệ nông nghiệp

Phân bón

9/11/2020

9/11/2023

Số 2294/QĐ-BVTV-KH ngày 09/11/20200

27.        

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein

CL thuốc BVTV

6/10/2020

6/10/2023

Số 1983/QĐ-BVTV-KH ngày 06/10/2020

28.        

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

Phân bón

3/2/2021

7/11/2022

Số  1614/QĐ-BVTV-KH

ngày 09/9/2021

29.        

Viện Thổ nhưỡng Nông hoá

Phân bón

3/2/2021

29/8/2023

Số 254/QĐ-BVTV-KH

ngày 03/02/2021

Chi tiết

Tin liên quan

123movies