Cập nhật danh sách các tổ chức thử nghiệm chỉ định

Ngày đăng: 27/02/2024 Lượt xem 495
Danh sách gồm 43 tổ chức thử nghiệm chỉ định trong lĩnh vực phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, 6 tổ chức có Quyết định chỉ định đã hết hiệu lực. Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies