Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 - 2025

Ngày đăng: 16/12/2022 Lượt xem 4142
Ngày 9/11/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ký Quyết định số 4324/QĐ-BNN-BVTV về Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 - 2025. Nội dung chi tiết quyết định này tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies