Thông báo dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 2019/1009 về việc ghi nhãn kỹ thuật số cho các sản phẩm phân bón tiêu thụ trong thị trường EU

Ngày đăng: 12/12/2023 Lượt xem 1864
Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ngày 22/11/2023, Liên minh châu Âu (EU) thông báo tới các nước Thành viên WTO (mã thông báo G/TBT/N/EU/1033) dự thảo Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu sửa đổi Quy định (EU) số 2019/1009 về việc ghi nhãn kỹ thuật số cho các sản phẩm phân bón tiêu thụ trong thị trường EU (COM(2023).
Dự thảo đưa ra các yêu cầu về ghi nhãn kỹ thuật số cho các sản phẩm phân bón của EU và quy định rõ khi nào nhãn có thể được số hóa, thông tin nào chỉ có thể được cung cấp dưới dạng kỹ thuật số và các quy tắc chung về số hóa thông tin ghi nhãn. Theo EU, biện pháp mới sẽ đơn giản hóa việc tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn theo Quy định ((EU) 2019/1009), giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo các mục tiêu chính của Quy định, bao gồm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Đề xuất này đóng góp trực tiếp vào bảng điểm đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số để truyền đạt thông tin về các sản phẩm phân bón của EU. Tận dụng lợi ích của thời đại kỹ thuật số sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện việc thực thi và tuân thủ, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả cơ quan hải quan và giám sát thị trường. Dự thảo Quy định được xây dựng nhằm mục đích thích ứng với xu hướng số hóa hiện nay. 

Bên cạnh đó, quy định cũng bao gồm các yêu cầu cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng về chất lượng thông tin được cung cấp dưới dạng kỹ thuật số cũng như khả năng tiếp cận thông tin cho những người không có hoặc hạn chế trong khả năng sử dụng công nghệ. Dự thảo sẽ kết thúc thời gian lấy ý kiến vào ngày 22/01/2024 (60 ngày kể từ ngày thông báo cho các nước Thành viên WTO), thời hạn dự kiến thông qua vào Quý I năm 2024.

Dự thảo sẽ kết thúc thời gian lấy ý kiến vào ngày 22/01/2024 (60 ngày kể từ ngày thông báo cho các nước Thành viên WTO), thời hạn dự kiến thông qua vào Quý I năm 2024. 

Các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thể phản hồi thông tin trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường EU cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường, Chất lượng (TCĐLCL) trước ngày 10/01/2024, trong trường hợp có góp ý đối với Dự thảo nêu trên của EU.

Văn bản đầy đủ của Dự thảo đề nghị tìm hiểu tại đường dẫn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52023PC0098

 hoặc tại đây.

Tin liên quan

123movies