Tiêu chuẩn cơ sở lĩnh vực bảo vệ thực vật ban hành năm 2014

Ngày đăng: 07/08/2014 Lượt xem 7086

 

Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục ban hành 60 tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (đợt I)  theo Quyết định số 1263/QĐ-BVTV-KH  ngày 31 tháng 7 năm 2014 và 57  tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (đợt 2) theo Quyết định số 1421/QĐ-BVTV-KH ngày 6 tháng 8 năm 2014.

 

TCCS 135:2014/BVTV - Thuốc bảo vệ thực vật - Yêu cầu kỹ thuật​

Tin liên quan

123movies