Kết quả ứng dụng hệ thống canh tác lúa (System Rice Intensification - SRI)

Ngày đăng: 18/01/2011 Lượt xem 2969

SRI có hiệu quả vượt trội so với phương pháp canh tác thông thường, như: lượng thóc giống giảm từ 50 đến 90%, phân đạm giảm 20 đến 25%, tăng năng suất bình quân 9 đến 15%. Canh tác theo SRI tạo cho tiểu vùng sinh thái đồng ruộng bất lợi cho dịch hại phát triển như bệnh khô vằn, ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ…, đồng thời tăng khả năng chống chịu sâu, bệnh của cây lúa.
Xem chi tiết: SRI den DX 09.doc

Tin liên quan

123movies