Danh sách bổ sung cơ sở đóng gói đối với quả đào và xuân đào xuất xứ từ Úc năm 2022-2023

Ngày đăng: 06/12/2022 Lượt xem 1649
Ngoài danh sách cơ sở đóng gói đã được phê duyệt trước đây (đã đăng tải trên trang web Cục ngày 15/3/2022), Cục Bảo vệ thực vật bổ sung thêm danh sách cơ sở đóng gói đối với quả đào và xuân đào xuất xứ từ Úc năm 2022-2023. Xem chi tiết tại đây. 

Tin liên quan

123movies