Cập nhật danh sách vườn trồng, cơ sở đóng gói, xử lý đối với quả nho xuất xứ từ Chi Lê năm 2023-2024

Ngày đăng: 16/01/2024 Lượt xem 1668
Ngày 15/01/2024, Cục Bảo vệ thth vật cập nhật 3290 vùng trồng và 2234 cơ sở đóng gói quả nho xuất xứ từ Chi Lê năm 2023-2024 được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Danh sách chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies