Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Ngày đăng: 28/03/2022 Lượt xem 4167
Ngày 28/03/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Nội dung chi tiết.

Tin liên quan

123movies