Công văn số 1222/KL-BVTV-TTPC ngày 12/5/2023 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón

Ngày đăng: 15/05/2023 Lượt xem 1631
Nội dung công văn số 1222/KL-BVTV-TTPC ngày 12/5/2023 tại đây.

Tin liên quan

123movies