Đại hội Đảng cấp cơ sở của Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 07/02/2020 Lượt xem 1250

         Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật đã chuẩn bị đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX.
 


Cục trưởng, bí thư Đảng ủy Cục BVTV tặng hoa cho các Chi ủy viên trúng cử Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022

 
Các đảng viên Chi bộ 3 tại Đại hội của Chi bộ

          Từ ngày 5/2/2020 đến ngày 8/2/2020, các Chi bộ cơ sở Đảng trực thuộc lần lượt tổ chức Đại hội chi bộ để hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2022. Đảng ủy Cục đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm tại Chi bộ 1 để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục đã hoàn thành việc thực hiện công tác xây dựng nhân sự, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan