Danh sách vườn trồng, cơ sở đóng gói, bảo quản và cơ sở xử lý quả táo Nhật Bản năm 2022

Ngày đăng: 20/10/2022 Lượt xem 1333
Cục Bảo vệ thực vật cho phép các vườn trồng, cơ sở đóng gói, bảo quản và cơ sở xử lý quả táo Nhật Bản năm 2022 đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam. Chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies