Thông báo mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Guyana

Ngày đăng: 27/09/2023 Lượt xem 1498
Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được thông báo từ Cơ quan BVTV quốc gia Guyana về việc thay đổi Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật (KDTV),
thông tin cụ thể như sau:
Cơ quan BVTV quốc gia Guyana sẽ cấp Giấy chứng nhận KDTV điện tử (ePhyto) qua hệ thống quốc gia ePhyto (GeNs).
Giấy chứng nhận KDTV cấp qua GeNs sẽ được in trên giấy thường (plain white paper), đóng dấu và có chữ ký của người có thẩm quyền của Cơ quan BVTV quốc gia Guyana. Góc trái, trên cùng có mã QR cho phép kiểm tra thông tin của Giấy chứng nhận.

Chi tiết công văn số 2455/BVTV-KD ngày 26/09/2023 vê mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Guyana vui lòng truy cập tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới của Guyana.

Tin liên quan

123movies