Quyết định 174/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ngày đăng: 10/01/2023 Lượt xem 1615
Ngày 09/01/2023, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển. Trong đó, bãi bỏ các nội dung công bố đối với 04 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thaythế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón;
- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón;
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;
- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết của các thủ tục, vui lòng truy cạp tại đây.

Tin liên quan

123movies