Qui định kiểm dịch thực vật của các nước

Ngày đăng: 09/07/2014 Lượt xem 18726

a. Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, Các thanh tra viên của Cơ quan Thanh tra sức khỏe Động Thực vật (một cơ quan thuộc bộ Nông nghiệp Mỹ) phải kiểm tra và chứng nhận tất cả các lô hàng trước khi khai báo Hải quan. Nếu có dấu hiệu của sâu hại hoặc dịch bệnh đư­ợc phát hiện, sản phẩm có thể bị khử trùng (hoặc xử lý theo cách khác), bị trả lại nước xuất khẩu hoặc bị tiêu hủy. Thông tin chi tiết về hệ thống kiểm dịch thực vật của Hoa Kỳ có thể tìm kiếm trên trang web:

USDA: www.aphis.usda.gov/ppq/permits

  http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/importexport

b. Cộng đồng Châu Âu (EU)

Để xuất khẩu sang EU, các nhà sản xuất và xuất khẩu phải tuân thủ các quy định về sức khỏe thực vật của EU. Các quy định đư­ợc áp dụng ngay tại địa điểm nhập khẩu. Để có thêm thông tin về các quy định về sức khỏe thực vật của EU, liên hệ qua cổng thông tin điện tử Kiểm dịch Thực vật Quốc tế:

www.ippc.int/IPP/En/nppo.jsp

hoặc để có nội dung cụ thể về các quy định về kiểm dịch thực vật của ủy ban Châu Âu (Hội đồng thanh tra 2000/29/EC có sửa đổi) truy cập vào trang web:

www.europa.eu.int/eur­lex/en/consleg/pdf/ 2000/en_2000L0029_do_ 001.pdf

  COUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC

c. Nhật Bản

Chính phủ Nhật bản yêu cầu các nư­ớc cung cấp phải tuân thủ Luật Bảo vệ thực vật, Luật Sức khỏe Thực vật và Luật Vệ sinh Thực phẩm. Những quy định được thi hành bởi Phòng Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF). Thông tin chi tiết về các quy định kiểm dịch thực vật hoặc hệ thống kiểm dịch của Nhật Bản có thể tìm thấy trên các trang Web:

 http://www.pps.go.jp/english/faq/

Tổ chức Ngoại thương của Nhật Bản:

www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/plant2003apr­e.pdf

d. Úc

Các quy định về Kiểm dịch Thực vật được tìm thấy trên trang web:

http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp

http://www.daff.gov.au/biosecurity

b. Bhutan

Cơ quan Điều phối Nông nghiệp và Thực phẩm Bhutan (BAFRA)

Bộ Nông nghiệp, Thimphu, Bhutan

Điện thoại: +975 2 327 031

Fax: +975 20327 032

c. Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Tổng cục quản lý Chất l­ượng, Thanh tra và Kiểm dịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (AQSIQ): www.aqsiq.gov.cn/

Email: webmaster@aqsiq.cn

Điện thoại: +86 10 8226 0001 hoặc +86 10 8226 1600

Bộ Th­ơng mại (MOFCOM): www.mofcom.gov.cn

Điện thoại: +86 10 65120 1919

Bộ Nông Nghiệp (MOA): www.agri.gov.cn

Điện thoại: +86 10 6419 3366

d. Hồng kông

Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường: www.fehd.gov.hk

Chánh Thanh tra Y tế (Xuất/ Nhập khẩu) Điện thoại: +852 2867 5570; Fax: +852 2521 4784

Website của Bộ Nông nghiệp và Bảo tồn để có các thông tin về nhập khẩu:

www.afcd.gov.hk/

e. Ấn Độ

Các nguyên tắc về nhập khẩu các mặt hàng nông sản: www.exim.indiamart.com
 

http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/html/Import.htm

http://ppqs.gov.in/IpmImport.htm

f. Malaysia

Thông tin về các nguyên tắc và quy định nhập khẩu: www.agrolink.moa.my

g. Hàn Quốc: 
 http://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_003.jsp

h. Newzealand

Thông tin về các nguyên tắc và quy định nhập khẩu hàng nông sản:

http://www.biosecurity.govt.nz/enter/plants  

 www.nzfsa.govt.nz

i. Pakistan

Thông tin về các nguyên tắc về nhập khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản: www.cbr.gov.pk

k. Philippin

Văn phòng Thực phẩm và Dư­ợc phẩm (Bộ Y tế): www.bfad.gov.ph

Điện thoại: +63 (2) 807 072; 842 56 06; 842 4538Fax: +63 (2) 842 4603

Liên hệ: Giám đốc Điều hành (director@bfad.gov.ph)

Bộ Nông nghiệp: www.da.gov.ph

Điện thoại: +63 (2) 928 8741 – 65 Fax: +63 (2) 929 8183; 928 5140

Liên hệ: Th­ư ký phụ trách Nông nghiệp, Trư­ởng phòng quan hệ quốc tế

l. Singapore

Các quy định nhập khẩu tại địa chỉ trang web: www.customs.gov.sg/leftNav/info/imp/Import+requirements.htm

m. Thái Lan

Các nguyên tắc nhập khẩu với các mặt hàng nông sản:

www.doa.go.th/en

www.nfi.or.th/nfi/home.php?form[module]=links&forms[index]=index&form[lang]=eng


 

Tin liên quan

123movies