Đề xuất danh mục dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch mở mới năm 2016

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 5294
Theo công văn số 5006/BNN-KH ngày 24/6/2015 về đề xuất danh mục dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch mở mới năm 2016, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị các đơn vị: (1). Đánh giá tình hình thực hiện các dự án điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch đã được Bộ giao 5 năm qua (2011-2015); (2). Đề xuất danh mục dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch mở mới năm 2016 theo mẫu gửi kèm

Nội dung chi tiết công văn số 5006/BNN-KH

Tin liên quan

123movies