Lấy ý kiến Dự thảo 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 13/05/2014 Lượt xem 6838

 Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2014,  Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) được giao chủ trì  xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ thực vật.

Trên cơ các quy định của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Cục Bảo vệ thực vật đã có Dự thảo 1 của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ. Để việc xây dựng Nghị định này đảm bảo tiến độ, chất lượng, Cục đề nghị  các các đơn vị:

 

Chi tiết nội dung công văn số : 688/ BVTV

 

Tin liên quan

123movies