Tiến bộ kỹ thuật mới: "Sử dụng ong ký sinh (Anagyrus lopeizi) để quản lý rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) hại sắn (Manihot esculenta Crantz)

Ngày đăng: 22/06/2017 Lượt xem 1897

Tin liên quan