Tiến bộ kỹ thuật: Quy trình chẩn đoán vi rút lùn sọc đen Phương Nam (bệnh lùn sọc đen)

Ngày đăng: 03/02/2010 Lượt xem 5674

 

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định số 73/QĐ-BVTV ngày 14/1/2010 về việc công nhận: "Quy trình chẩn đoán vi rút lùn sọc đen Phương Nam (bệnh lùn sọc đen)" là tiến bộ kỹ thuật.

 

 

Tin liên quan