Công văn 3921/BVTV - PB về báo cáo tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu phân bón

Ngày đăng: 15/12/2022 Lượt xem 3878
Ngày 14/12/2022, Cục Bảo vệ thực vật ban hành công văn số 3921/BVTV - PB về báo cáo tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu phân bón năm 2022 theo các nội dung sau:
1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón (đối với tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón. (Số liệu báo cáo theo mẫu Phụ lục 1)
2. Tình hình nhập khẩu theo Giấy phép nhập khẩu phân bón (đối với tổchức, cá nhân được cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón)(Số liệu thống kê theo mẫu Phụ lục 2).

Nội dung chi tiết công văn số 3921/BVTV - PB 

Tin liên quan

123movies