Cập nhật danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm chỉ định

Ngày đăng: 27/02/2024 Lượt xem 1197
Đến tháng 01 năm 2024, có 17 Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm chỉ định trong lĩnh vực phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó có 02 tổ chức chứng nhận đã hết hiệu lực. Danh sách chi tiết các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm chỉ định tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies