Công văn số 239/BVTV-ATTPMT thông báo đề nghị rà soát danh sách doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu sắn lát sang Trung Quốc

Ngày đăng: 01/02/2024 Lượt xem 1791
Ngày 31/01/2024, Cục Bảo vệ thực vật ra thông báo số 239/BVTV-ATTPMT đề nghị rà soát danh sách  doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu sắn lát sang Trung Quốc. Nội dung chi tiết tại đậy.

Tin liên quan

123movies