Danh sách các vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sơ xử lý quả hồng tươi xuất xứ từ Hàn Quốc vụ 2023/2024

Ngày đăng: 10/10/2023 Lượt xem 1593
Danh sách gồm 58 vùng trồng, 12 cơ sở đóng gói và 34 cơ sở xử lý quả hồng tươi của Hàn Quốc niên vụ 2023/2024 được phép xuất khẩu sang Việt Nam. Chi tiết vui lòng truy cập tại đây.

Tin liên quan

123movies