Danh sách tổ chức uỷ quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu (cập nhật đến ngày 20/7/2022)

Ngày đăng: 25/07/2022 Lượt xem 2099

 DANH SÁCH TỔ CHỨC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU (Cập nhật đến ngày 20/7/2022)

STT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Ngày thực hiện

Hiệu lực

Số Quyết định

1.               

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. HCM

Phân bón


02/4/2022

01/4/2023

838/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

2.               

Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3

Phân bón,

thuốc BVTV


02/4/2022

10/10/2022

836/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

3.               

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert

Phân bón


02/4/2022

27/12/2022

837QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

4.               

Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC

Phân bón


02/4/2022

07/01/2023

835/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

5.               

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai

Phân bón02/4/2022

01/4/2023

840/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

6.               

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

Phân bón02/4/2022

01/4/2023

839/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022

7.               

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert

Phân bón


06/10/2021

11/9/2022

1790/QĐ-BVTV-KH  ngày 06/10/2021

8.               

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc      Thuốc BVTV

Thuốc BVTV

06/01/2022

31/12/2022

49/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2022

9.               

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam     Thuốc BVTV

Thuốc BVTV

06/01/2022

31/12/2022

48/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2022

10.            

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia

Phân bón

23/4/2022

23/4/2023

1031/QĐ-BVTV-KH ngày 22/4/2022

11.            

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC

Phân bón

09/7/2022

09/7/2023

1804/QĐ-BVTV-KH ngày 08/7/2022

12.            

Viện Năng suất chất lượng Deming

Thuốc BVTV

20/7/2022

20/7/2023

1941/QĐ-BVTV-KH ngày 20/7/2022

13.            

Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert

Phân bón

20/7/2022

20/7/2023

1942/QĐ-BVTV-KH ngày 20/7/2022
Tin liên quan

123movies