Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 16/03/2023 Lượt xem 1675
Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Đồng thời, các Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTPthủy sản xuất khẩu; Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi,14bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toànthực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sungmột số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Nội dung chi tiết của Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies