Thông tư 28/2022/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

Ngày đăng: 16/03/2023 Lượt xem 2576
Ngày 30/12/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến đã ký Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. Ban hành kèm theo Thông tư QCVN 01-195:2022/BNNPTNT. 

Thông tư có hiệu từ kể từ ngày 01/07/2023. Chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies