Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Ngày đăng: 12/07/2012 Lượt xem 1774

Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 tại Hải Phòng. Cục trưởng Cục BVTV Nguyễn Xuân Hồng - Chủ trì hội nghị.

Kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2012, về cơ bản Cục đã chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra:

- Hoàn thành xây dựng và chỉ đạo triển khai công tác trọng tâm của Cục năm 2012; Giao chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Cục ngay từ đầu năm, do vậy các đơn vị đã chủ động bố trí triển khai công tác

- Về công tác chỉ đạo bảo vệ sản xuất: đã chủ động, tích cực áp dụng có hiệu quả các biện pháp đồng bộ trong phòng trừ dập dịch sâu bệnh hại lúa: tăng cường kiểm tra giám sát rầy nâu bệnh vàng lùn lùn xoắn lá tại các tỉnh phía Nam; bệnh lùn sọc đen hại lúa các tỉnh phía Bắc, khống chế không để dịch tái bùng phát. Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh hại trên cây hồ tiêu, bệnh chổi rồng hại nhãn, bệnh chổi cỏ mía.

- Công tác KDTV tại các cửa khẩu thông thoáng tạo điệu kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp qui định kỹ thuật đảm bảo ngăn chặn các đối tượng dịch hại KDTV. Tham mưu kịp thời với Bộ NN-PTNT, Chính phủ về các biên pháp xử lý kiến quyết đối với các lô hàng nông sản nhập khẩu nhiễm đối tượng KDTV của Việt nam, đặc biệt các lô hàng thức ăn gia súc nhập từ Ấn Độ nhiễm mọt Tg; Đề xuất các biện pháp khắc phục các vấn đề liên quan đến việc xuất khẩu rau sang thị trường EU để giữ được định thị trường xuất khẩu cũng như bảo vệ uy tín hàng nông sản của VN; Tạo điều kiện mở thêm các sản phẩm và thị trường xuất khẩu mới.

- Tập trung xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý thuốc BVTV, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.. liên quan đến triển khai Nghị định 57 của Chính phủ kịp thời, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo điều hành

- Công tác tuyên truyền, tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả, viêc kiểm tra, giám sát VSATTP được chú trọng, nhận thức của người sản xuất về nông sản an toàn được phổ cập hơn.

Cuộc họp đã thảo luận và bàn biện pháp triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Cục đoàn kết, xây dựng tập thể Cục vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

123movies