Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý

Ngày đăng: 30/05/2023 Lượt xem 2485
Ngày 25/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Nội dung chi tiết của Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT tại đây. 

Tin liên quan

123movies