Danh sách vườn trồng, cơ sở đóng gói, xử lý đối với quả đào và xuân đào xuất xứ từ Úc năm 2022-2023

Ngày đăng: 08/12/2022 Lượt xem 1367
Cục Bảo vệ thực vật công nhận các vườn trồng, cơ sở đóng gói, xử lý đối với quả đào và xuân đào xuất xứ từ Úc năm 2022-2023 như sau:

1. Danh sách vùng trồng
2. Danh sách cơ sở đóng gói
3. Danh sách cơ sở xử lý 

Tin liên quan

123movies